หน้าแรก

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท STAR-AIRE ยี่ห้อ

BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED DCR5/CE SERIES รุ่น DCR5-400/CE-125 ขนาด 12,500 BTU R-32 ไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

25,768 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED DCR5/CE SERIES รุ่น DCR5-402/CE-125 ขนาด 13,503 BTU R-32 ไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

26,661 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED DCR5/CE SERIES รุ่น DCR5-600/CE-185 ขนาด 19,000 BTU R-32 ไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

29,127 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED DCR5/CE SERIES รุ่น DCR5-800/CE-245 ขนาด 25,000 BTU R-32 ไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

33,208 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED DCR5/CR SERIES รุ่น DCR5-1000/CR-305-A ขนาด 31,200 BTU R-32 ไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

39,765 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED DCR5/CR SERIES รุ่น DCR5-1201/CR-365-A ขนาด 36,100 BTU R-32 ไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

47,077 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED DCR5/CR SERIES รุ่น DCR5-1202/CR-365-3 ขนาด 36,000 BTU R-32 ไฟ 380 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

48,565 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED DCR5/CR SERIES รุ่น DCR5-1350/CR-405 ขนาด 40,156 BTU R-32 ไฟ 220 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

51,589 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED DCR5/CR SERIES รุ่น DCR5-1350/CR-405-3 ขนาด 40,156 BTU R-32 ไฟ 380 V รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

52,141 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED ICR5/OE รุ่น ICR5-1001/OR305-A ขนาด 31,000 BTU R-410 ไฟ 220 V SCROLL รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

43,676 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED ICR5/OE รุ่น ICR5-1001/OR305-B ขนาด 30,900 BTU R-410 ไฟ 220 V ROTARY รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

42,868 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED ICR5/OE รุ่น ICR5-1201/OR365-3A ขนาด 36,500 BTU R-410 ไฟ 380 V SCROLL รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

50,988 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED ICR5/OE รุ่น ICR5-1201/OR365-A ขนาด 36,000 BTU R-410 ไฟ 220 V SCROLL รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

49,245 ฿
Add to cart
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED ICR5/OE รุ่น ICR5-1351/OR405-3A ขนาด 40,900 BTU R-410 ไฟ 380 V SCROLL รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

54,309 ฿
Add to cart

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED ICR5/OE รุ่น ICR5-1351/OR405-3B ขนาด 40,600 BTU R-410 ไฟ 380 V SCROLL รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

Read more
BEST PRICE

แอร์สตาร์แอร์ STAR-AIRE แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 FIX-SPEED ICR5/OE รุ่น ICR5-1351/OR405-A ขนาด 40,900 BTU R-410 ไฟ 220 V SCROLL รีโมทไร้สาย พร้อมติดตั้ง

53,417 ฿
Add to cart

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น