หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

48,000-52,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYCE48BB5/TYKE48BD5

มอก. 15 ไร้สาย 380 V 131,924 80,866
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
79,866 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYCE48BB5/TYKE48BD5
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
131,924 บาท
80,866 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
79,866 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MYXE48BB/TYKE48BD

มอก. 15.00 ไร้สาย 380 V 119,862 72,846
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
71,846 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYXE48BB/TYKE48BD
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
119,862 บาท
72,846 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
71,846 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4

มอก. 16.92 Btu/hW 46,000(13,800-49,000) BTU ไร้สาย 220 V 93,349 67,208
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
66,208 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4
46,000(13,800-49,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
93,349 บาท
67,208 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
66,208 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4

มอก. 17.03 Btu/hW ไร้สาย 380 V 93,349 67,208
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
66,208 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
93,349 บาท
67,208 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
66,208 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ZTNQ48GMLA0/ZTUQ48GMLA0

เบอร์ 5 17.60 Btu/hW 48,000(13,800-48,950) BTU ไร้สาย 220 V 126,581 83,998
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
82,998 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ZTNQ48GMLA0/ZTUQ48GMLA0
48,000(13,800-48,950) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
126,581 บาท
83,998 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
82,998 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ZTNQ48GMLA0/ZTUQ48GMLA0-1

เบอร์ 5 17.60 Btu/hW 48,000(13,800-48,950) BTU ไร้สาย 380 V 126,581 83,998
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
82,998 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ZTNQ48GMLA0/ZTUQ48GMLA0-1
48,000(13,800-48,950) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
126,581 บาท
83,998 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
82,998 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4

มอก. 17.08 Btu/hW 46,000(13,800-49,500) BTU ไร้สาย 220 V 114,606 77,678
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
76,678 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4
46,000(13,800-49,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
114,606 บาท
77,678 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
76,678 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4

มอก. 17.16 Btu/hW 46,000(13,800-51,000) BTU ไร้สาย 380 V 114,606 77,678
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
76,678 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4
46,000(13,800-51,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
114,606 บาท
77,678 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
76,678 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ZVNQ48GM2A0/ZVUQ48GM2A0

เบอร์ 5 18.05 Btu/hW ไร้สาย 380 V 111,181 73,856
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
72,856 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ZVNQ48GM2A0/ZVUQ48GM2A0
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
111,181 บาท
73,856 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
72,856 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AVNQ48LM2A1/AVUQ48LM2A1

มอก. 16.24 Btu/hW 48,000(14,400-52,500) BTU ไร้สาย 380 V 100,779 68,362
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
67,362 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNQ48LM2A1/AVUQ48LM2A1
48,000(14,400-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
100,779 บาท
68,362 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
67,362 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-48ASR32/1U-48S1R32C

มอก. 14.20 48,442(21,200-52,500) BTU มีสาย 220 V 54,297 48,818
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
47,818 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-48ASR32/1U-48S1R32C
48,442(21,200-52,500) BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
54,297 บาท
48,818 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
47,818 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-48ATR32/1U-48T3R32C

เบอร์ 5 14.13 48,174(21,200-52,500) BTU มีสาย 380 V 54,297 48,818
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
47,818 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-48ATR32/1U-48T3R32C
48,174(21,200-52,500) BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
54,297 บาท
48,818 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
47,818 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-48BSR32F/1U48S1R32C(B)

เบอร์ 5 14.26 ไร้สาย 220 V 73,636 56,047
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
55,047 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-48BSR32F/1U48S1R32C(B)
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,636 บาท
56,047 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
55,047 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-48BSR32F/HCSI-48BSR32C

มอก. 16.00 ไร้สาย 220 V 73,636 56,047
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
55,047 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-48BSR32F/HCSI-48BSR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,636 บาท
56,047 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
55,047 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-48BTR32F/1U48T3R32C(B)

เบอร์ 5 14.34 มีสาย 380 V 73,636 56,047
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
55,047 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-48BTR32F/1U48T3R32C(B)
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
73,636 บาท
56,047 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
55,047 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-48BTR32F/HCSI-48BTR32C

มอก. 16.00 ไร้สาย 380 V 73,636 56,047
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
55,047 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-48BTR32F/HCSI-48BTR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
73,636 บาท
56,047 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
55,047 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น