หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

60,000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYXE60BB/TYKE60BD

มอก. 14.00 ไร้สาย 380 V 129,497 79,264
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
78,264 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYXE60BB/TYKE60BD
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
129,497 บาท
79,264 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
78,264 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ZTNQ60GMLA0/ZTUQ60GMLA0

เบอร์ 5 15.92 Btu/hW 54,000(13,800-57,000) BTU ไร้สาย 380 V 140,536 93,163
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
92,163 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ZTNQ60GMLA0/ZTUQ60GMLA0
54,000(13,800-57,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
140,536 บาท
93,163 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
92,163 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ATNQ60GMLA4/AUUQ60GH4

มอก. - Btu/hW 58,000(13,800-61,000) BTU ไร้สาย 220 V 123,946 83,951
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
82,951 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ATNQ60GMLA4/AUUQ60GH4
58,000(13,800-61,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
123,946 บาท
83,951 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
82,951 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ZVNQ60GM2A0/ZVUQ60GM2A0

เบอร์ 5 16.78 Btu/hW ไร้สาย 380 V 126,581 83,998
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
82,998 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ZVNQ60GM2A0/ZVUQ60GM2A0
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
126,581 บาท
83,998 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
82,998 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AVNQ60GM2A4/AUUQ60GH4

มอก. 17.00 Btu/hW 58,000(13,800-61,000) BTU ไร้สาย 220 V 114,716 77,744
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
76,744 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNQ60GM2A4/AUUQ60GH4
58,000(13,800-61,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
114,716 บาท
77,744 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
76,744 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AVNW60LM2A1/AVUM60LM2A1

มอก. 16.00 Btu/hW 55,000(16,503-60,510) BTU ไร้สาย 380 V 114,716 77,744
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
76,744 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNW60LM2A1/AVUM60LM2A1
55,000(16,503-60,510) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
114,716 บาท
77,744 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
76,744 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AHE/H-60F/AFQ-603FX

มอก. 11.16 BTU/Hr 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 60,794 50,117
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
49,117 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AHE/H-60F/AFQ-603FX
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
60,794 บาท
50,117 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
49,117 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFHQ-60F/AFQ-603FX

มอก. 11.02 BTU/Hr 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 65,352 44,946
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
43,946 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFHQ-60F/AFQ-603FX
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
65,352 บาท
44,946 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
43,946 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFHID-60F/AFI-603FB

มอก. 15.30 BTU/Hr 60,000 BTU มีสาย 380 V 99,969 73,382
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
72,382 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFHID-60F/AFI-603FB
60,000 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
99,969 บาท
73,382 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
72,382 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HDI-60ATR32/1U-60T3R32C

เบอร์ 5 15.42 60,300(15,400-61,000) BTU มีสาย 380 V 70,553 63,403
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
62,403 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HDI-60ATR32/1U-60T3R32C
60,300(15,400-61,000) BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
70,553 บาท
63,403 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
62,403 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-60BTR32F/1U60T3R32C(B)

เบอร์ 5 15.42 มีสาย 380 V 90,145 68,736
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
67,736 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-60BTR32F/1U60T3R32C(B)
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 380 V
90,145 บาท
68,736 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
67,736 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSI-60BTR32F/HCSI-60BTR32C

มอก. 14.00 ไร้สาย 380 V 90,145 68,736
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
67,736 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSI-60BTR32F/HCSI-60BTR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
90,145 บาท
68,736 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
67,736 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

MVF60CS-3B/MVC60CS-3B

มอก. 11.28 ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
MVF60CS-3B/MVC60CS-3B
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CLF060C3/CLC060C3

- 10.71 ไร้สาย 380 V 75,154 60,794
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
59,794 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CLF060C3/CLC060C3
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
75,154 บาท
60,794 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
59,794 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FDMRN55CXV1S/RR55DXY1S

- 55,000 BTU ไร้สาย 380 V 118,663 75,669
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
74,669 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FDMRN55CXV1S/RR55DXY1S
55,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
118,663 บาท
75,669 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
74,669 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

APK2000/CU-60TH

มอก. 10.40 Btu/hW 61,300 BTU ไร้สาย 380 V 54,716 43,864
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
42,864 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
APK2000/CU-60TH
61,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
54,716 บาท
43,864 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 30 เมษายน 67 นี้
42,864 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น