หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แบบสี่ทิศทาง

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

LKB48A-MNVKU/KC48A-SSYKU

UCP 10.85 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 74,667 66,669
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
65,669 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB48A-MNVKU/KC48A-SSYKU
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
74,667 บาท
66,669 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
65,669 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

LKB60A-MNVLU/KC60A-RSYLU

UCP 11.28 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
LKB60A-MNVLU/KC60A-RSYLU
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB60A-MNVLU/KC60A-SSYLU

- 10.80 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 113,031 72,206
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
71,206 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB60A-MNVLU/KC60A-SSYLU
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
113,031 บาท
72,206 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
71,206 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB13BA-MNVKE/KC13BA-RSVKE

เบอร์ 5 13.81 Btu/hW 13,000 BTU ไร้สาย 220 V 56,787 33,290
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
32,290 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB13BA-MNVKE/KC13BA-RSVKE
13,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
56,787 บาท
33,290 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
32,290 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB18BA-MNVKE/KC18BA-RSVKE

เบอร์ 5 13.62 Btu/hW 18,600 BTU ไร้สาย 220 V 61,632 36,921
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
35,921 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB18BA-MNVKE/KC18BA-RSVKE
18,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,632 บาท
36,921 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
35,921 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB24BA-MNVKE/KC24BA-RSVK

เบอร์ 5 14.03 Btu/hW 25,500 BTU ไร้สาย 220 V 69,983 41,635
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
40,635 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB24BA-MNVKE/KC24BA-RSVK
25,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
69,983 บาท
41,635 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
40,635 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB30B-MNVJM/KC30B-RSVJM

มอก. 10.78 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 77,436 45,602
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
44,602 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB30B-MNVJM/KC30B-RSVJM
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
77,436 บาท
45,602 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
44,602 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB30B-MNVTE/KC30B-RSVTE

เบอร์ 5 13.07 Btu/hW 32,500 BTU ไร้สาย 220 V 83,415 50,082
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
49,082 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB30B-MNVTE/KC30B-RSVTE
32,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,415 บาท
50,082 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
49,082 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB36B-MNVTE/KC36B-RSVTE

เบอร์ 5 12.86 Btu/hW 36,800 BTU ไร้สาย 220 V 88,363 53,791
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
52,791 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB36B-MNVTE/KC36B-RSVTE
36,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
88,363 บาท
53,791 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
52,791 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB36B-MNVJM/KC36B-RSVJM

มอก. 10.98 Btu/hW 36,200 BTU ไร้สาย 220 V 82,178 49,155
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
48,155 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB36B-MNVJM/KC36B-RSVJM
36,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,178 บาท
49,155 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
48,155 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB36B-MNVJE/KC36B-RSYJM

มอก. 10.95 Btu/hW 36,800 BTU ไร้สาย 380 V 83,930 50,469
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
49,469 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB36B-MNVJE/KC36B-RSYJM
36,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
83,930 บาท
50,469 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
49,469 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB36B-MNVTE/KC36B-RSYTE

เบอร์ 5 12.87 Btu/hW 36,000 BTU ไร้สาย 380 V 91,044 55,800
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
54,800 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB36B-MNVTE/KC36B-RSYTE
36,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
91,044 บาท
55,800 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
54,800 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB40B-MNVJE/KC40B-RSYJE

เบอร์ 5 12.73 Btu/hW 40,500 BTU ไร้สาย 380 V 100,130 62,574
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
61,574 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB40B-MNVJE/KC40B-RSYJE
40,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
100,130 บาท
62,574 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
61,574 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB44B-MNVJU/KC44B-RSYJU

UCP 11.98 Btu/hW 44,000 BTU ไร้สาย 380 V 94,151 58,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
57,092 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB44B-MNVJU/KC44B-RSYJU
44,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
94,151 บาท
58,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
57,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB48B-MNVJU/KC48B-RSYJU

UCP 11.33 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 96,007 59,483
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
58,483 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB48B-MNVJU/KC48B-RSYJU
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
96,007 บาท
59,483 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
58,483 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKB60B-MNVJU/KC60B-RSYJU

UCP 10.80 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 104,990 66,179
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
65,179 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKB60B-MNVJU/KC60B-RSYJU
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
104,990 บาท
66,179 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
65,179 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น