หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์4ทิศทาง 25000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MYCE24BB5/TYKE24BB5

เบอร์ 5 18.0 ไร้สาย 220 V 93,313 55,295
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
54,295 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MYCE24BB5/TYKE24BB5
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
93,313 บาท
55,295 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
54,295 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCSU-25BSR32F/1C-25S1R32C

เบอร์ 5 13.48 ไร้สาย 220 V 54,107 37,874
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
36,874 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCSU-25BSR32F/1C-25S1R32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,107 บาท
37,874 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
36,874 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AS800/CM-25

มอก. 10.64 Btu/hW 25,600 BTU ไร้สาย 220 V 53,746 38,577
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
37,577 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AS800/CM-25
25,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,746 บาท
38,577 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
37,577 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CS-25-R32/AC-25-R-32

มอก. 9.95 Btu/hW 25,400 BTU ไร้สาย 220 V 53,827 38,216
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
37,216 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CS-25-R32/AC-25-R-32
25,400 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,827 บาท
38,216 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
37,216 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCAE25-AF1/CHAE25-AF1R

เบอร์ 5 12.90 Btu/hW 25,248 BTU ไร้สาย 220 V 55,138 41,047
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
40,047 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCAE25-AF1/CHAE25-AF1R
25,248 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
55,138 บาท
41,047 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
40,047 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FCAE25I-AF1/CHAE25I-AF1R

เบอร์ 5 18.67 Btu/hW 25,248 BTU ไร้สาย 220 V 62,561 46,663
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
45,663 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FCAE25I-AF1/CHAE25I-AF1R
25,248 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
62,561 บาท
46,663 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อทาซากิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
45,663 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DCM-25/CR25

มอก. 10.58 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 58,282 37,720
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
36,720 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DCM-25/CR25
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,282 บาท
37,720 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
36,720 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DCCM5-25/CR-255

เบอร์ 5 13.88 Btu/hW 25,578 BTU ไร้สาย 220 V 63,386 41,928
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
40,928 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DCCM5-25/CR-255
25,578 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
63,386 บาท
41,928 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
40,928 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CG25F/AR25FC

มอก. 10.24 Btu/hW 25,249 BTU ไร้สาย 220 V 45,546 39,836
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
38,836 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CG25F/AR25FC
25,249 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
45,546 บาท
39,836 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
38,836 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFG24F/AFE24FC

เบอร์ 5 13.61 Btu/hW 25,000 BTU ไร้สาย 220 V 48,739 42,934
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
41,934 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFG24F/AFE24FC
25,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,739 บาท
42,934 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออีมิเน้นท์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
41,934 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น