หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์อมีน่า

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

LKBV18B-MNVJE/KCV18B-RSVJE

เบอร์ 5 21.09 Btu/hW 18,500(8,500-20,700) BTU ไร้สาย 220 V 75,447 47,326
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
46,326 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV18B-MNVJE/KCV18B-RSVJE
18,500(8,500-20,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
75,447 บาท
47,326 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
46,326 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV24B-MNVJE/KCV24B-RSVJE

เบอร์ 5 20.91 Btu/hW 26,000(11,500-27,500) BTU ไร้สาย 220 V 81,632 50,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
49,417 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV24B-MNVJE/KCV24B-RSVJE
26,000(11,500-27,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
81,632 บาท
50,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
49,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE

เบอร์ 5 21.90 Btu/hW 30,000(14,800-34,000) BTU ไร้สาย 220 V 89,188 54,461
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
53,461 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV30B-MNVJE/KCV30B-RSVJE
30,000(14,800-34,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,188 บาท
54,461 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
53,461 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE

เบอร์ 5 20.60 Btu/hW 36,200(16,000-39,000) BTU ไร้สาย 220 V 94,858 58,711
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
57,711 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV36B-MNVJE/KCV36B-RSVJE
36,200(16,000-39,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
94,858 บาท
58,711 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
57,711 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSVJE

เบอร์ 5 20.22 Btu/hW 40,000(19,100-44,200) BTU ไร้สาย 220 V 101,368 63,552
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
62,552 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSVJE
40,000(19,100-44,200) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
101,368 บาท
63,552 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
62,552 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE

เบอร์ 5 21.59 Btu/hW 36,500(17,500-38,500) BTU ไร้สาย 380 V 105,992 67,055
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
66,055 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV36B-MNVJE/KCV36B-RSYJE
36,500(17,500-38,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
105,992 บาท
67,055 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
66,055 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSYJE

เบอร์ 5 21.15 Btu/hW 40,000(19,000-44,500) BTU ไร้สาย 380 V 112,605 71,974
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
70,974 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV40B-MNVJE/KCV40B-RSYJE
40,000(19,000-44,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
112,605 บาท
71,974 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
70,974 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBV48B-MNVJU/KCV48B-RSYJU

UCP 18.00 Btu/hW 48,500(21,200-52,500) BTU ไร้สาย 380 V 114,048 73,056
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
72,056 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBV48B-MNVJU/KCV48B-RSYJU
48,500(21,200-52,500) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
114,048 บาท
73,056 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
72,056 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBVT18B-MNVTE/KCV18B-RSVTE

เบอร์ 5 18.79 Btu/hW 18,200(8,200-20,000) BTU ไร้สาย 220 V 70,395 44,619
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
43,619 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBVT18B-MNVTE/KCV18B-RSVTE
18,200(8,200-20,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
70,395 บาท
44,619 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
43,619 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBVT24B-MNVTE/KCV24B-RSVTE

เบอร์ 5 17.57 Btu/hW 24,000(10,000-27,000) BTU ไร้สาย 220 V 76,375 47,498
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
46,498 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBVT24B-MNVTE/KCV24B-RSVTE
24,000(10,000-27,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
76,375 บาท
47,498 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
46,498 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBVT30B-MNVTE/KCV30B-RSVTE

เบอร์ 5 18.45 Btu/hW 30,000(14,500-32,000) BTU ไร้สาย 220 V 83,827 51,409
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
50,409 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBVT30B-MNVTE/KCV30B-RSVTE
30,000(14,500-32,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
83,827 บาท
51,409 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
50,409 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBVT36B-MNVTE/KCV36B-RSVTE

เบอร์ 5 17.86 Btu/hW 36,200(17,000-38,000) BTU ไร้สาย 220 V 89,188 55,349
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
54,349 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBVT36B-MNVTE/KCV36B-RSVTE
36,200(17,000-38,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
89,188 บาท
55,349 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
54,349 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBVT36B-MNVTE/KCV36B-RSYTE

เบอร์ 5 17.48 Btu/hW 36,200(17,000-38,000) BTU ไร้สาย 380 V 99,497 62,926
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
61,926 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBVT36B-MNVTE/KCV36B-RSYTE
36,200(17,000-38,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
99,497 บาท
62,926 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
61,926 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBVT40B-MNVTE/KCV40B-RSVTE

เบอร์ 5 18.51 Btu/hW 40,000(19,000-42,000) BTU ไร้สาย 220 V 95,285 59,085
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
58,085 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBVT40B-MNVTE/KCV40B-RSVTE
40,000(19,000-42,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
95,285 บาท
59,085 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
58,085 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBVT40B-MNVTE/KCV40B-RSYTE

เบอร์ 5 17.49 Btu/hW 40,000(19,000-42,000) BTU ไร้สาย 380 V 105,801 67,534
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
66,534 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBVT40B-MNVTE/KCV40B-RSYTE
40,000(19,000-42,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
105,801 บาท
67,534 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
66,534 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

LKBVT48B-MNVTE/KCV48B-RSYTE

เบอร์ 5 15.96 Btu/hW 48,000(22,000-50,000) BTU ไร้สาย 380 V 110,955 71,322
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
70,322 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
LKBVT48B-MNVTE/KCV48B-RSYTE
48,000(22,000-50,000) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
110,955 บาท
71,322 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้ออามีน่าทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
70,322 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น