หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์แขวน 30000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

ZVNQ30GM1E0/ZVUQ30GM1E0

เบอร์ 5 17.37 Btu/hW ไร้สาย 220 V 73,500 49,172
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
48,172 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ZVNQ30GM1E0/ZVUQ30GM1E0
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,500 บาท
49,172 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
48,172 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AVNQ30GM1A1/AVUQ30GM1A1

เบอร์ 5 18.50 Btu/hW 30,000(9,000-33,700) BTU ไร้สาย 220 V 67,170 45,829
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
44,829 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AVNQ30GM1A1/AVUQ30GM1A1
30,000(9,000-33,700) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,170 บาท
45,829 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแอลจีทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
44,829 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-18CSR32F/HCFI-18CSR32C

เบอร์ 5 20.68 ไร้สาย 220 V 50,160 34,468
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
33,468 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-18CSR32F/HCFI-18CSR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,160 บาท
34,468 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
33,468 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-30CSR32F/HCFI-30CSR32C

มอก. 17.16 ไร้สาย 220 V 61,529 45,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
44,000 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-30CSR32F/HCFI-30CSR32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
61,529 บาท
45,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
44,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HCFI-30ESR32F/1U-30S1R32C

มอก. 21.49 ไร้สาย 220 V 69,261 45,000
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
44,000 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HCFI-30ESR32F/1U-30S1R32C
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
69,261 บาท
45,000 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไฮเออร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
44,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AUV-30TR4BA/AUW-30T4RJ

เบอร์ 5 18.08 Btu/hW 31,800 BTU ไร้สาย 220 V 73,890 39,865
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
38,865 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AUV-30TR4BA/AUW-30T4RJ
31,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
73,890 บาท
39,865 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
38,865 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CLF030C1/CLC030C1

มอก. 10.77 ไร้สาย 220 V 54,829 39,660
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
38,660 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CLF030C1/CLC030C1
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
54,829 บาท
39,660 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
38,660 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT30R-T+CSE30R-T

เบอร์ 5 12.58 Btu/hW 30,900 BTU ไร้สาย 380 V 55,962 40,793
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
39,793 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT30R-T+CSE30R-T
30,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
55,962 บาท
40,793 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
39,793 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT30S9S+CSE30S9S

เบอร์ 5 12.94 Btu/hW 30,500 BTU ไร้สาย 220 V 53,901 38,731
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
37,731 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT30S9S+CSE30S9S
30,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
53,901 บาท
38,731 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
37,731 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT30INV/CSE30INV

เบอร์ 5 17.15 Btu/hW 30,900 BTU ไร้สาย 220 V 58,684 43,515
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
42,515 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT30INV/CSE30INV
30,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
58,684 บาท
43,515 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
42,515 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PT3T/U-30PRH1T5

เบอร์ 5 21.77 Btu/hW 30,000(6,820-34,100) BTU ไร้สาย 220 V 117,406 47,723
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
46,723 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PT3T/U-30PRH1T5
30,000(6,820-34,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
117,406 บาท
47,723 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
46,723 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PT1T5/U-30PV1T8

- 10.45 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 380 V 65,550 43,107
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
42,107 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PT1T5/U-30PV1T8
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
65,550 บาท
43,107 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
42,107 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

S-30PT2T5/U-30PS2T5

เบอร์ 5 19.49 Btu/hW 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 108,127 42,278
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
41,278 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
S-30PT2T5/U-30PS2T5
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
108,127 บาท
42,278 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อพานาโซนิคทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
41,278 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ30MAV2S/RNQ30MAV2S

มอก. 30,000 BTU ไร้สาย 220 V 74,450 45,879
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
44,879 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ30MAV2S/RNQ30MAV2S
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
74,450 บาท
45,879 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
44,879 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FHNQ30MAV2S/RNQ30MAY2S

มอก. 30,000 BTU ไร้สาย 380 V 74,450 45,879
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
44,879 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FHNQ30MAV2S/RNQ30MAY2S
30,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
74,450 บาท
45,879 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
44,879 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ABYG30KRTA/AOYG30KBTB

เบอร์ 5 19.48 Btu/h/W 30,000(9,600 - 34,100) BTU ไร้สาย 220 V 82,045 46,979
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
45,979 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ABYG30KRTA/AOYG30KBTB
30,000(9,600 - 34,100) BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
82,045 บาท
46,979 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
45,979 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น