หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์เปลือย 12000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

AC400/CM-13

มอก. 10.50 Btu/hW 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 24,440 13,588
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
12,588 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AC400/CM-13
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,440 บาท
13,588 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
12,588 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DX-12-R32/AC-12-R32

มอก. 10.11 Btu/hW 12,800 BTU ไร้สาย 220 V 22,270 11,418
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
10,418 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DX-12-R32/AC-12-R32
12,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,270 บาท
11,418 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
10,418 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-B13TNTBNH1/RPIL-B13TNT1NH

เบอร์ 5 18.01 Btu/hW 11,942 BTU มีสาย 220 V 32,696 21,844
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
20,844 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-B13TNTBNH1/RPIL-B13TNT1NH
11,942 BTU
รีโมท : มีสาย
ระบบไฟ : 220 V
32,696 บาท
21,844 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
20,844 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Placeholder

MCDA12AA/TTKA12QB

- - 12,000 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
Placeholder
MCDA12AA/TTKA12QB
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCDE12BA/TTKE12UB

- 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 31,189 20,925
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
19,925 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCDE12BA/TTKE12UB
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,189 บาท
20,925 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
19,925 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCDE12DB/TTKE12HB

- 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 27,938 18,779
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
17,779 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCDE12DB/TTKE12HB
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,938 บาท
18,779 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
17,779 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCDE12AA/TTKE12HB

- 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 27,938 18,779
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
17,779 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCDE12AA/TTKE12HB
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,938 บาท
18,779 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
17,779 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HFCE04

- 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 15,282 10,949
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
9,949 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HFCE04
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
15,282 บาท
10,949 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
9,949 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HFCE04-1

- 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 16,094 11,516
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
10,516 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HFCE04-1
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
16,094 บาท
11,516 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
10,516 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HFCA04

- 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 11,566 8,361
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
7,361 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HFCA04
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
11,566 บาท
8,361 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
7,361 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HFCA04-1

- 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 12,379 8,927
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
7,927 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HFCA04-1
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
12,379 บาท
8,927 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
7,927 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HFCA04+Plenum

- 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 14,469 10,383
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
9,383 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HFCA04+Plenum
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
14,469 บาท
10,383 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
9,383 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

HFCA04+Plenum-1

- 12,600 BTU ไร้สาย 220 V 15,282 10,949
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
9,949 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
HFCA04+Plenum-1
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
15,282 บาท
10,949 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
9,949 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MCDE12AA/WTKE12AB

- 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 38,389 25,676
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
24,676 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MCDE12AA/WTKE12AB
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
38,389 บาท
25,676 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเทรนทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
24,676 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DHD-125 IV1/CR-125 IV

มอก., เบอร์ 5 18.46 Btu/hW 12,714 BTU ไร้สาย 220 V 37,245 22,485
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
21,485 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DHD-125 IV1/CR-125 IV
12,714 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
37,245 บาท
22,485 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
21,485 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

DHD 5-400/CE-125

เบอร์ 5 13.59 Btu/hW 12,500 BTU ไร้สาย 220 V 27,750 14,654
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
13,654 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
DHD 5-400/CE-125
12,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
27,750 บาท
14,654 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อสตาร์แอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 31 มีนาคม 67 นี้
13,654 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น