หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์มีเดีย

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

MUE-18CRN8-PC5/MOX430U-18CN8-PC5

เบอร์ 5 14.14 Btu/hW 18,200 BTU ไร้สาย 220 V 48,234 32,785
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
31,785 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-18CRN8-PC5/MOX430U-18CN8-PC5
18,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
48,234 บาท
32,785 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
31,785 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-24CRN8-PC5/MOD30U-24CN8-PC5

เบอร์ 5 13.76 Btu/hW 25,900 BTU ไร้สาย 220 V 50,257 34,808
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
33,808 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-24CRN8-PC5/MOD30U-24CN8-PC5
25,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
50,257 บาท
34,808 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
33,808 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-PC4

เบอร์ 5 14.23 Btu/hW 34,900 BTU ไร้สาย 220 V 67,484 51,593
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
50,593 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-PC4
34,900 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
67,484 บาท
51,593 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
50,593 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-SC4

เบอร์ 5 14.77 Btu/hW 34,100 BTU ไร้สาย 380 V 67,633 51,742
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
50,742 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-36CRN8-PC4/MOE30U-36CN8-SC4
34,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
67,633 บาท
51,742 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
50,742 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-48CRN8-PB8/MOE30U-48CN8-SB8

- 13.33 Btu/hW 48,000 BTU ไร้สาย 380 V 70,003 53,890
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
52,890 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-48CRN8-PB8/MOE30U-48CN8-SB8
48,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
70,003 บาท
53,890 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
52,890 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MUE-60CRN8-PB8/MOE30U-60CN8-SB8

- 10.54 Btu/hW 60,000 BTU ไร้สาย 380 V 77,545 60,991
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
59,991 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MUE-60CRN8-PB8/MOE30U-60CN8-SB8
60,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 380 V
77,545 บาท
60,991 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
59,991 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

MSVG-09CRN8-SC6/MSVX230-09CN8-SC6

เบอร์ 5 14.20 Btu/hW 9,500 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
MSVG-09CRN8-SC6/MSVX230-09CN8-SC6
9,500 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

MSVG-12CRN8-SC6/MSVX330-12CN8-SC6

เบอร์ 5 14.21 Btu/hW 12,600 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
MSVG-12CRN8-SC6/MSVX330-12CN8-SC6
12,600 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

MSVG-18CRN8-SC6/MSVX330-18CN8-SC6

เบอร์ 5 13.70 Btu/hW 18,300 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
MSVG-18CRN8-SC6/MSVX330-18CN8-SC6
18,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

MSVG-24CRN8-SC6/MSDV30-24CN8-SC6

เบอร์ 5 13.10 Btu/hW 24,700 BTU ไร้สาย 220 V - -
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
-1,000 บาท
สั่งซื้อ
MSVG-24CRN8-SC6/MSDV30-24CN8-SC6
24,700 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
-1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSEPB-09CRFN8-QD3W/MOX230-09CFN8-QD3W

เบอร์ 5 21.22 Btu/hW 8,800 BTU ไร้สาย 220 V 29,688 19,629
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
18,629 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSEPB-09CRFN8-QD3W/MOX230-09CFN8-QD3W
8,800 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
29,688 บาท
19,629 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
18,629 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSEPB-12CRFN8-QD3W/MOX230-12CFN8-QD3W

เบอร์ 5 23.62 Btu/hW 12,000 BTU ไร้สาย 220 V 31,894 21,102
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
20,102 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSEPB-12CRFN8-QD3W/MOX230-12CFN8-QD3W
12,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
31,894 บาท
21,102 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
20,102 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSEPC-18CRFN8-QD3W/MOX430-18CFN8-QD3W

เบอร์ 5 20.28 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 41,160 27,302
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
26,302 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSEPC-18CRFN8-QD3W/MOX430-18CFN8-QD3W
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
41,160 บาท
27,302 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
26,302 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAFB-09CRDN8-QCo/MOX130-09CDN8-QCO

เบอร์ 5 17.79 Btu/hW 10,100 BTU ไร้สาย 220 V 24,825 15,062
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
14,062 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAFB-09CRDN8-QCo/MOX130-09CDN8-QCO
10,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
24,825 บาท
15,062 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
14,062 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAFB-12CRDN8-QCo/MOX130-12CDN8-QCO

เบอร์ 5 16.17 Btu/hW 12,100 BTU ไร้สาย 220 V 25,928 16,090
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
15,090 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAFB-12CRDN8-QCo/MOX130-12CDN8-QCO
12,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,928 บาท
16,090 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
15,090 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MSAFC-17CRDN8-QCo/MOX230-18CDN8-QD0GA

เบอร์ 5 18.72 Btu/hW 18,000 BTU ไร้สาย 220 V 36,738 21,947
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
20,947 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MSAFC-17CRDN8-QCo/MOX230-18CDN8-QD0GA
18,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
36,738 บาท
21,947 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมีเดียทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
20,947 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น