หน้าแรก

เปรียบเทียบยี่ห้อแอร์ และรุ่นต่าง ๆ

แอร์ติดผนัง 9000 BTU

รุ่น ประหยัดไฟ SEER BTU รีโมท ระบบไฟ ราคาปกติ
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
พร้อมติดตั้ง
คูปอง ราคาหักคูปอง
พร้อมติดตั้ง
BEST PRICE

42TSAA010/38TSAA010

เบอร์ 5 13.49 Btu/hW 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 25,828 16,140
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
15,140 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TSAA010/38TSAA010
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,828 บาท
16,140 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
15,140 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

42TSAB010/38TSAB010

เบอร์ 5 13.55 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 25,828 14,670
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
13,670 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
42TSAB010/38TSAB010
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,828 บาท
14,670 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคเรียร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
13,670 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MVF-10FA21FS/MVC-10FA21FS

เบอร์ 5 14.57 BTU/ht ไร้สาย 220 V 25,462 13,164
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,164 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MVF-10FA21FS/MVC-10FA21FS
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,462 บาท
13,164 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมาเวลล์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,164 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FTM09PV2S/RM09PV2S

เบอร์ 5 13.38 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 26,810 16,325
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
15,325 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FTM09PV2S/RM09PV2S
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,810 บาท
16,325 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
15,325 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

SMFC09V/I-SMF09V/O

เบอร์ 5 13.58 Btu/hW 9,200BTU ไร้สาย 220 V 26,390 14,092
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
13,092 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
SMFC09V/I-SMF09V/O
9,200BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
26,390 บาท
14,092 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
13,092 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AFT9WTSS-A/CSE9WTSS-A

เบอร์ 5 13.62 Btu/hW 9,300 BTU ไร้สาย 220 V 25,359 13,061
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,061 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AFT9WTSS-A/CSE9WTSS-A
9,300 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,359 บาท
13,061 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับยี่ห้อFocusทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,061 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

UNFB-09-AX/UNCB-09-AX

เบอร์ 5 13.61 Btu/hW 9,100 BTU ไร้สาย 220 V 25,772 13,474
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,474 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
UNFB-09-AX/UNCB-09-AX
9,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,772 บาท
13,474 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,474 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASMA09BETA/AOMA09BETA

เบอร์ 5 13.22 9,100 BTU ไร้สาย 220 V 25,051 15,833
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
14,833 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASMA09BETA/AOMA09BETA
9,100 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,051 บาท
15,833 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
14,833 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

ASGA09BJWA/AOGA09BJWA

เบอร์ 5 13.50 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 25,051 14,701
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
13,701 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
ASGA09BJWA/AOGA09BJWA
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,051 บาท
14,701 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ฟูจิซึไดกิ้นทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
13,701 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

FEC-09TS55/CEC-09TS55

เบอร์ 5 12.96 9,212 BTU ไร้สาย 220 V 16,138 13,118
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,118 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
FEC-09TS55/CEC-09TS55
9,212 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
16,138 บาท
13,118 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อแคสเปอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,118 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-JSFE09/CCS-JSFE09

เบอร์ 5 13.00 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 18,864 13,467
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,467 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-JSFE09/CCS-JSFE09
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,864 บาท
13,467 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,467 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

CFW-2AFE09/CCS-2AFE09

เบอร์ 5 13.00 9,200 BTU ไร้สาย 220 V 18,864 13,371
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,371 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
CFW-2AFE09/CCS-2AFE09
9,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
18,864 บาท
13,371 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
12,371 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

AR09AGHQAWKNST/AR09AGHQAWKXST

เบอร์ 5 10.6 Btu/hW 9,000 BTU ไร้สาย 220 V 22,009 14,417
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
13,417 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
AR09AGHQAWKNST/AR09AGHQAWKXST
9,000 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
22,009 บาท
14,417 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อซัมซุงทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
13,417 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

MS-GN09VF/MU-GN09VF

เบอร์ 5 13.22 Btu/hW 9,212 BTU ไร้สาย 220 V 25,565 17,907
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
16,907 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
MS-GN09VF/MU-GN09VF
9,212 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,565 บาท
17,907 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิสเตอร์สลิมทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
16,907 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-NH10CLT/RAC-NH10CLT

เบอร์ 5 13.20 Btu/hW 10,200 BTU ไร้สาย 220 V 25,143 17,206
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
16,206 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-NH10CLT/RAC-NH10CLT
10,200 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
25,143 บาท
17,206 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
16,206 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
BEST PRICE

RAS-EJ10CKT/RAC-EJ10CKT

เบอร์ 5 13.64 Btu/hW 10,260 BTU ไร้สาย 220 V 19,689 16,360
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
15,360 บาท
สั่งซื้อ
BEST PRICE
RAS-EJ10CKT/RAC-EJ10CKT
10,260 BTU
รีโมท : ไร้สาย
ระบบไฟ : 220 V
19,689 บาท
16,360 บาท
ลดพิเศษ 1,000 บาท

ใช้โค้ด

ลดพิเศษ 1,000 บาท

สำหรับแอร์ยี่ห้อฮิตาชิทุกรุ่น

สามารถใช้ได้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้
15,360 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น