หน้าแรก

โปรโมชั่น DAIKIN คืนดีมีคืน

โปรโมชั่น DAIKIN คุ้มดีมีคืน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 67 – 31 พฤษภาคม 67

เงื่อนไขการรับคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล

1.เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 เฉพาะรุ่น FTKZ-YV2S,FTKZ-VV2S,FTKM-YV2S,FTKM-WV2S,FTKC-YV2S,FTKC-WV2S9,FTKF-YV2S,FTKF-XV2S,FTKF-WV2S ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและสินค้าตัวโชว์) จากตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จาก https://www.daikin.co.th/wheretobuy/ โดยเข้าไปรับสิทธิ์ผ่านการลงทะเบียนที่ช่องทาง LINE
@daikinthailand รับคะแนนใช้แลกคูปองส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ

2.คะแนน ไดกิ้น วอลเล็ต 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 4 บาทเฉพาะรุ่นที่กำหนดจะได้รับคะแนนดังนี้

ได้รับ 400 คะแนนมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKF09WV2S, FTKF12WV2S, FTKF15WV2S, FTKF18WV2S, FTKF24WV2S, FTKF09XV2S, FTKF12XV2S, FTKF15XV2S, FTKF18XV2S, FTKF24XV2S, FTKF09YV2S, FTKF12YV2S, FTKF15YV2S, FTKF18YV2S, FTKF24YV2S, FTKC09WV2S9, FTKC12WV2S9, FTKC15WV2S9, FTKC18WV2S9, FTKC24WV2S9, FTKC09YV2S, FTKC12YV2S, FTKC15YV2S, FTKC18YV2S, FTKC24YV2S

ได้รับ 600 คะแนน เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKM09WV2S, FTKM12WV2S, FTKM15WV2S, FTKM18WV2S, FTKM09YV2S, FTKM12YV2S, FTKM15YV2S, FTKM18YV2S, FTKZ09VV2S, FTKZ12VV2S, FTKZ15VV2S, FTKZ09YV2S, FTKZ12YV2S, FTKZ15YV2S

ได้รับ 700 คะแนนเมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKM24WV2S, FTKM24YV2S, FTKZ18VV2S, FTKZ18YV2S

ได้รับ 800 คะแนนเมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKM09WV2S, FTKM12WV2S, FTKM15WV2S, FTKM18WV2S,

1.ผู้รับสิทธิ์ต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ LINE @daikinthailand พร้อมกรอกข้อมูลและหลักฐานใบเสร็จให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่าน Line ในการลงทะเบียน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่ 1.1ชื่อ-นามสกุล 1.2ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลที่แลก (กรุณากรอกที่อยู่ที่มีผู้รับสินค้าเท่านั้น) 1.3เบอร์โทรศัพท์ 1.4อีเมล 1.5เดือนปีเกิด 1.6รุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและหมายเลข Serial No. (FCU) 1.7รูปถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขาย โดยจะต้องระบุชื่อร้านค้า ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ลงทะเบียน วันที่ซื้อ (ภายในระยะเวลาแคมเปญ) รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายใดๆ โดยเด็ดขาด (ชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับของรางวัลจะต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น) ทั้งนี้ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดข้อมูลอย่างใดอย่างนึง หรือหากบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับมาให้ทางบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในแลกของรางวัลให้แก่ท่านได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุดและเด็ดขาด โดยท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิใดๆ เงินใดๆ กับบริษัทฯ ได้ทั้งสิ้น 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัล ให้เฉพาะผู้ที่ทำการลงทะเบียนในหน้าโปรโมชั่น ไดกิ้น คุ้มดี มีคืน พร้อมกรอกข้อมูลและรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และสำเร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 แล้วเท่านั้น 3.จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ จะลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศได้ไม่เกิน 3 เครื่อง (เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว) และใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 คน เท่านั้น 4.ของรางวัลในแคมเปญนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของแถมอื่นๆ ได้

5.หากบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งความประสงค์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไปทาง SMS และ E-mail ที่ท่านแจ้งไว้ตอนลงทะเบียน โดยท่านจะต้อง Upload เอกสารเพิ่มเติมผ่าน Link ที่ให้ส่งให้ทาง SMS และ E-mail เท่านั้น หากท่านแจ้งไม่รับข้อความโฆษณาอาจทำให้ไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว กรณี E-mail โปรดตรวจสอบทั้ง Inbox และ Junk Mail เพื่อประโยชน์ของท่าน หากท่านไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในวันที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัลตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ให้แก่ท่านในทุกกรณี

ตัวอย่างกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องมีดังนี้

5.1 กรณีชื่อผู้ลงทะเบียนขอแลกของรางวัลไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน
วิธีการแก้ไข ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่ โดยเปลื่ยนชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนขอแลกของรางวัล

5.2 กรณีใบเสร็จรับเงินต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขาย
วิธีการแก้ไข ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่โดยระบุรายละเอียดในใบเสร็จให้ถูกต้องและครบถ้วน

5.3 กรณีรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับรุ่นที่เข้าร่วมรายการ(กรณีที่ร้านค้าออกใบเสร็จโดยระบุรุ่นที่ซื้อมาผิด)
วิธีการแก้ไข ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่โดยระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง

5.4 กรณีที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลไม่ครบถ้วนหรือที่อยู่จัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ระบุแล้วแต่ไม่มีผู้รับสินค้า
วิธีการแก้ไขต้องกรอกข้อมูลในการจัดส่งให้ครบถ้วนหรือเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเป็นที่อยู่ทีมีผู้รับสินค้าเท่านั้น

5.5 กรณีที่กรอกชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นเข้ามาผิด BTU หรือกรอกหมายเลข Serial No.(FCU) เครื่องปรับอากาศข้างในห้องเข้ามาผิด

กรณีที่มีเคสการลงทะเบียนเข้ามาซ้ำหมายเลข Serial No. (FCU)
วิธีการแก้ไข ต้องกลับไปดูที่ฉลากด้านข้างของเครื่องปรับอากาศ หรือด้านล่างของเครื่องว่าในฉลากระบุรุ่นและ Serial No. ไว้เป็นข้อมูลใด และถ่ายรูปฉลากส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรวจสอบความถูกต้องให้อีกครั้งนึง เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

6.หลังจากลงทะเบียนสำเร็จและส่งข้อมูลที่บริษัทร้องขอเพิ่มเติมผ่าน Link ที่ส่งให้ทาง SMS และ Email ถูกต้องและครบถ้วน(ถ้ามี) เมื่อผ่านเกณฑ์ตรวจเอกสาร ท่านจะได้รับคะแนนเข้ายังระบบ และจะได้รับของรางวัล ภายใน 30 (สามสิบ)วันทำการ นับจากวันที่แลกของรางวัลผ่านระบบเรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้อ

ข้อแนะนำเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในล่วงโปรโมขั่น (สำหรับร้านค้า) ร้านค้าต้องออกใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน โดยจะต้องระบุร้านค้า ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ(ภายในระยะเวลาแคมเปญ) รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อชายใดๆโดยเด็ดขาด แจ้งรุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและหมายเลข Serial No.(FCU) ให้ลูกค้าที่ซื้อทราบว่าจะต้องใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการลงทะเบียน หมายเหตุ การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการแลกของรางวัลมีผลต่อเมื่อบริษัทพิจารณาเรียบร้อยแล้ว หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Daikin Cool Line 1271 ทุกวันทำการ ในเวลา 07.00น.-24.00น.

  • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนว่าลงทะเบียนเรียบร้อยหรือไม่ ได้ที่ https://mydaikin.daikin.co.th/register/product/track_status บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
  • แคมเปญนี้เฉพาะตัวแทนที่ร่วมรายการ ไม่รวมการขายผ่านโครงการ

02-114-7510

:@bbair
Add Line เพื่อสอบถามราคาแอร์
หน้าแรก
หมวดหมู่
รถเข็น